Maatregelen omtrent Corona

Muziekles in tijden van Corona

Laatste update: 15 maart 2022
Er zijn bijna geen corona-maatregelen meer.

Toch wil ik jullie attenderen op de basisregels die nog steeds geadviseerd worden. Deze gelden ook in de Fluitstudio.


Basisregels voor iedereen

  • Was vaak en goed uw handen.
  • Hoest en nies in je elleboog.
  • Geef elkaar de ruimte waar nodig.
  • Blijf thuis bij klachten en laat u direct testen bij de GGD of doe een zelftest. Ook als u gevaccineerd bent.
  • Zorg voor voldoende frisse lucht.


Dronten